Details for: 07S0101647, Solanum tuberosum L., 'Drakar'