Details for: 07S0101671, Solanum tuberosum L., 'Samara'