Details for: 07S0101842, Solanum tuberosum L., 'Karmela'