Details for: 07S0101876, Solanum tuberosum L., 'Tuskar'