Details for: 07S0102209, Solanum tuberosum L., 'Soraya'