Details for: 14G0600002, Alopecurus pratensis L., 'Polanowicki'