Details for: 14G2800025, Poa pratensis L., 'Saskia'