Accessions evaluated for:

003 PLANT - HEIGHT in study 2012 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (2)

Accession003 PLANT - HEIGHT Plant NameObservation details
01C0200101 4Rena
01C0200102 4Sylva
01C0200128 4Saxana
01C0200133 4Linda
01C0200149 4Leguan
01C0200151 4Aranka
01C0200129 5Maja
01C0204624 5Galan
01C0204788 5Zuzana
01C0204851 5Sirael
01C0200004 6Bucianska
01C0200006 6Slovenska skora
01C0200008 6Praga
01C0200030 6Kasticka presivka 202
01C0200031 6Kasticka presivka 203
01C0200036 6Markyza bezosinna
01C0200043 6Postoloprtska presivka 6
01C0200048 6Postoloprtska presivka XVIII/6
01C0200049 6Postoloprtska presivka II/4
01C0200055 6Staroveska bezosinna 300
01C0200056 6Terrasol krajova
01C0200060 6Dregerova N 1/47
01C0200061 6Dregerova 0/47
01C0200065 6Zdanicka osinatka
01C0200071 6Ruzynska II
01C0200082 6Kasticka 600
01C0200083 6Dobrovicka 3
01C0200091 6Oktavia
01C0200092 6Uhreticka 400 A
01C0200156 6Postoloprtska presivka 61
01C0200002 7Vega
01C0200003 7Podboranka
01C0200005 7Niva
01C0200021 7Detenicka bila hladka
01C0200022 7Detenicka Mil.
01C0200024 7Dobrovicka cervena
01C0200025 7Dregerova ceska vouska
01C0200026 7Dvorskeho Zora
01C0200027 7Elity 2/240
01C0200028 7Hodoninska bezosinna
01C0200032 7Kasticka 402
01C0200033 7Kasticka 403
01C0200037 7Perbete holica II
01C0200038 7Prerovska PK
01C0200039 7Postoloprtska 2/241
01C0200040 7Postoloprtska 5/41
01C0200041 7Postoloprtska 5/71
01C0200042 7Postoloprtska 5/131
01C0200044 7Postoloprtska presivka 102
01C0200045 7Postoloprtska rana
01C0200046 7Prerovska M
01C0200047 7Postoloprtska presivka XV/1
01C0200051 7Rosamova ceska cervena presivka
01C0200052 7Selecty tvrda belka
01C0200053 7Semcicka
01C0200054 7Slovacka hnedoklasa osinata
01C0200062 7Zidlochovicka Vesna osinata II.