Accessions evaluated for:

001 PLANT - GROWTH HABIT in study 1997 AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd. (3)

Accession001 PLANT - GROWTH HABIT Plant NameObservation details
05L1100048 3Narayen
05L1110057 3Thiva
05L1110059 3Evros
05L1100031 5Irenka
05L1110058 5Gravia
05L1110060 5Elmo
05L1110061 5Elvar
05L1110062 5Diyar 9S
05L1110063 5Aziziye
05L1100052 7Dooen
05L1110064 7Pax
05L1110065 7Kaniva