Accessions evaluated for:

087 SPIKE - NUMBER OF SPIKELET in study 2012 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production

Accession087 SPIKE - NUMBER OF SPIKELETPlant NameObservation details
01C0100047 3Bucianska 106
01C0100123 3Presivka Cerveny Oujezd
01C0100156 3Slovenska 1784
01C0100200 3Branisovicka I/48
01C0106707 3Radosinska
01C0106799 3Ines
01C0100001 4Dobrovicka 10
01C0100002 4Hodoninska holice
01C0100004 4Chlumecka 12
01C0100005 4Kasticka bezosinna
01C0100006 4Kasticka osinatka
01C0100009 4Slovenska B
01C0100012 4Slovenska 777
01C0100013 4Stupicka Bastard
01C0100014 4Viglasska
01C0100016 4Zidlochovicka holice (II)
01C0100018 4Ceska presivka
01C0100019 4Postoloprtska presivka
01C0100022 4Vlada
01C0100024 4Ilona
01C0100044 4Boleslavska vouska
01C0100045 4Bucianska cervenoklasa
01C0100046 4Bucianska V.T. 16
01C0100052 4Detenicka cervena N 11
01C0100053 4Detenicka cervena vouska
01C0100066 4Dregerova puvodni 126
01C0100069 4Hanacka osinata
01C0100072 4Hladka 33
01C0100073 4Hodoninska universalni
01C0100075 4Pavlovicka 198
01C0100076 4Hodoninska osinatka
01C0100077 4Horicka zimka
01C0100105 4Kasticka presivka km. 12
01C0100106 4Kasticka 58/50
01C0100107 4Kelcanska Secalo-bastard
01C0100108 4Kelcanska holice
01C0100109 4Kelcanska osinatka
01C0100111 4Kosutska
01C0100112 4Liblicka cervenka
01C0100115 4Moravska hneda
01C0100116 4Nebojska
01C0100119 4Nova Diakovska
01C0100131 4Pruhonicka jubilejni presivka
01C0100133 4Radosinska Norma
01C0100134 4Radosinska polorana 562
01C0100144 4Sativy 952/37
01C0100148 4Selecty V 111
01C0100149 4Selecty Z V b
01C0100153 4Sklienka
01C0100155 4Slovenska 2
01C0100159 4Trebisovska 76
01C0100160 4Valticka osinata B
01C0100161 4Viglasska cervenoklasa
01C0100162 4Visnovska hustoklasa osinatka
01C0100163 4Vouska z Tremosnice
01C0100167 4Zidlochovicka Imperial
01C0100169 4Zidlochovicka osinata km. 17
01C0100170 4Zidlochovicka jubilejni osinata (II)
01C0100176 4Kasticka 88/47
01C0100178 4Bucianska 316/515
01C0100187 4Samorinska
01C0100197 4Calovska
01C0100199 4Vrakunska
01C0100257 4Kosutka
01C0100259 4Mirela
01C0100281 4Roxana
01C0100287 4Mara
01C0100301 4Selekta
01C0100376 4Rexia
01C0100381 4Mona
01C0100406 4Boka
01C0100415 4Rada
01C0100417 4Sana
01C0100418 4Solida
01C0100421 4Samara
01C0100429 4Alka
01C0100434 4Livia
01C0100442 4Bruneta
01C0105396 4Sarka
01C0105397 4Pavlina
01C0105717 4Diosecka 85-6
01C0105718 4Diosecka NR
01C0105848 4Svitava
01C0106618 4Eva
01C0106702 4Dregerova presivka
01C0106703 4Non plus ultra
01C0106706 4Perbete
01C0106708 4Lontovska
01C0106751 4Evelina
01C0106979 4Verita
01C0106980 4Bonita
01C0107036 4Kondor
01C0107044 4Veldava
01C0107086 4Armelis
01C0100008 5Radosinska Karola
01C0100010 5Slovenska intenzivna
01C0100011 5Slovenska 200
01C0100015 5Visnovska hustoklasa
01C0100017 5Zidlochovicka osinatka
01C0100041 5Cejcska A 1/54
01C0100042 5Bila od Dukovan
01C0100043 5Boleslavska belka
01C0100048 5Bucianska 202
01C0100049 5Bucianska 316
01C0100051 5Detenicka 5
01C0100055 5Detenicka Zora
01C0100056 5Dobrovicka cervena B
01C0100058 5Dobrovicka presivka P 2
01C0100059 5Dobrovicka cervena 19
01C0100060 5Dregerova BB
01C0100061 5Dregerova BB Sg
01C0100062 5Dregerova B I/22
01C0100063 5Bucianska 16/438
01C0100064 5Dregerova Ida
01C0100065 5Dregerova Sg
01C0100067 5Elity O.P. 58
01C0100070 5Hanacka belka
01C0100071 5Kralicka hustoklasa
01C0100074 5Hodoninska 193/46
01C0100078 5Hospodar bezosinna (I)
01C0100102 5Jinonicka
01C0100110 5Kostomlatska sametka
01C0100113 5Mandelikova Ratborska Mara
01C0100114 5Moravia hnedoklasa
01C0100118 5Non plus ultra II
01C0100120 5Novodvorska Volha
01C0100121 5Olomoucka 44
01C0100122 5Pavlovicka cervena vouska
01C0100124 5Cervena perla
01C0100125 5Prerovska Alba
01C0100126 5Zidlochovicka podhorka beloklasa
01C0100127 5Postoloprtska presivka 15
01C0100128 5Postoloprtska presivka 19
01C0100132 5Radosinska Dorada
01C0100135 5Radosinska rana 594
01C0100138 5Rokycanska sametka
01C0100139 5Ruska cervenozrnna
01C0100140 5Ruska genealogicka belka
01C0100143 5Sandomierka
01C0100145 5Selecty cervena vouska
01C0100147 5Selecty presivka S 205
01C0100152 5Semcicka 8
01C0100154 5Slapska vouska
01C0100157 5Hofmannova Sudetska
01C0100168 5Zidlochovicka jubilejni osinata (I)
01C0100172 5Kasticka 56/47
01C0100173 5Kasticka 60/47
01C0100174 5Kasticka 79/47
01C0100175 5Kasticka 80/47
01C0100177 5Kasticka 96/47
01C0100181 5Detenicka hladka
01C0100182 5Detenicka NZ
01C0100184 5Iva
01C0100185 5Diana I
01C0100186 5Detenicka DZ
01C0100188 5Sparta
01C0100195 5Draga
01C0100196 5Branisovicka II/43
01C0100201 5Branisovicka III/38
01C0100202 5Dobrovicka 7
01C0100203 5Oska
01C0100204 5Diana II
01C0100205 5Salska
01C0100206 5Balvanska
01C0100207 5Dobrovicka 21
01C0100216 5Draga II
01C0100217 5Zora
01C0100219 5Cejcska D III
01C0100222 5Dobrovicka 25
01C0100230 5Lena
01C0100237 5Amika
01C0100251 5Vala
01C0100253 5Odra
01C0100262 5Solaris
01C0100278 5Iris
01C0100280 5Viginta
01C0100285 5Hana
01C0100294 5Danubia
01C0100296 5Agra
01C0100309 5Zdar
01C0100314 5Sofia
01C0100318 5Blava
01C0100319 5Vega
01C0100320 5Torysa
01C0100352 5Alma
01C0100361 5Senta
01C0100366 5Bruta
01C0100373 5Barbara
01C0100377 5Sida
01C0100413 5Ina
01C0100419 5Astella
01C0100433 5Dobrovicka 28
01C0100435 5Perla presivka
01C0100441 5Brea
01C0100485 5Alana
01C0100492 5Saskia
01C0100495 5Tschermaks Non plus ultra
01C0105380 5Klea
01C0105383 5Nela
01C0105385 5Bety
01C0105389 5Malvina
01C0105395 5Solara
01C0105591 5Niagara
01C0105610 5Vlasta
01C0105719 5Diosecka 1013
01C0105816 5v. Tschermaks brauner Moravia
01C0105841 5Banquet
01C0106360 5Venistar
01C0106481 5Moravska beloklasa
01C0106484 5Zborovicka genealogicka Belka
01C0106534 5Mladka
01C0106535 5Rheia
01C0106551 5Meritto
01C0106564 5Malyska
01C0106676 5Balada
01C0106677 5Zerda
01C0106701 5Velta
01C0106739 5Ratborska Heineho Teverson
01C0106740 5Olesenska
01C0106798 5Etela
01C0106867 5Raduza
01C0106920 5Chrudimka
01C0106922 5Penalta
01C0106924 5Bohemia
01C0106926 5Baletka
01C0106927 5Bakfis
01C0106930 5Sultan
01C0106981 5Petrana
01C0107019 5Stanislava
01C0107045 5Markola
01C0107075 5Pavlina
01C0107077 5Ignis
01C0107085 5Axis
01C0107135 5Auburn
01C0100007 6Pyselka
01C0100020 6Branka
01C0100050 6Staroveska CA
01C0100054 6Detenicka N 1827
01C0100068 6Elity O.P. 3/9
01C0100104 6Kasticka bila km. 100
01C0100137 6Ratborska Maja
01C0100141 6Staroveska SA
01C0100146 6Selecty P. 613/42
01C0100150 6Selecty Z III
01C0100158 6Muelerova Sumavska
01C0100164 6Zborovicka hustoklasa F I
01C0100165 6Zemka ruska
01C0100166 6Zidlochovicka bezosinna km. 12
01C0100180 6Novy zivot
01C0100208 6Dobrovicka 23
01C0100232 6Slapska HC
01C0100250 6Hela
01C0100261 6Istra
01C0100270 6Juna
01C0100277 6Butin
01C0100300 6Sabina
01C0100349 6Simona
01C0100380 6Asta
01C0100430 6Bona
01C0105847 6Sulamit
01C0106619 6Vanda
01C0106700 6Arida
01C0106704 6Weisser Moravia
01C0106797 6Simila
01C0106934 6Sakura
01C0107076 6Viador
01C0107192 6Barma