Accessions evaluated for:

104 GLUTEN INDEX - VALID FOR T in study 2006 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production

Accession104 GLUTEN INDEX - VALID FOR TPlant NameObservation details
01C0106634 3Martondur 3
01C0106660 3Bonito-27
01C0106680 3Bonitus
01C0106684 3Argonavt
01C0106686 3Dnipriana
01C0106691 3Perlyna odeska
01C0106703 3Non plus ultra
01C0106704 3Weisser Moravia
01C0106713 3Yukon
01C0106716 3Napier
01C0106720 3RU 1-04
01C0106725 3Black Knight
01C0106726 3Ceralio
01C0106623 5Akteur
01C0106624 5Caphorn
01C0106633 5Menderowa Rouge
01C0106635 5Kapka-I.P.
01C0106639 5Mv Verbunkos
01C0106644 5Delta
01C0106646 5Nupa
01C0106648 5Dosvid
01C0106649 5Dalnitskaya
01C0106650 5Spalakh
01C0106652 5D-10-65 Egemen
01C0106661 5Bai Nong 65
01C0106662 5Xu 9255
01C0106663 5Henong 87154
01C0106664 5936098
01C0106665 5Lu Mai 22
01C0106667 5Yan Fu 188
01C0106670 5Khutoryanka
01C0106671 5Tarasovskaya 89
01C0106672 5Rada
01C0106673 5Dache
01C0106676 5Balada
01C0106677 5Zerda
01C0106678 5GK Heja
01C0106679 5GK Hollo
01C0106681 5Lupus
01C0106683 5Saturnus
01C0106690 5Panna
01C0106698 5Kyivska 8
01C0106699 5Nagoroda odeska
01C0106700 5Arida
01C0106708 5Lontovska
01C0106709 5Szekacs 266
01C0106712 5Selyemdur
01C0106717 5Option
01C0106719 5SW Tataros
01C0106627 7Titlis
01C0106628 7Hattrick
01C0106630 7Chabla
01C0106631 7Dobrudja 2
01C0106641 7Trawaga 54-39-01
01C0106645 7Russa
01C0106647 7Krasota
01C0106656 7Eritrospermum 13
01C0106658 7Tamara-01
01C0106659 7Bayaut-1
01C0106666 7924142
01C0106668 7Zhong Mai 9
01C0106669 7Hokushin
01C0106685 7Bilotserkivska Napivkarlykova
01C0106687 7Elegia
01C0106697 7Kryzhynka
01C0106702 7Dregerova presivka
01C0106705 7Hatvani 123
01C0106706 7Perbete
01C0106707 7Radosinska
01C0106710 7T. aestivum..(Jerevan)
01C0106711 7T. aestivum..(Jerevan)
01C0106714 7Consort
01C0106721 7RU 8-04
01C0106722 7RU 9-04
01C0106588 9Vesta
01C0106626 9Hedvika
01C0106629 9Compliment
01C0106632 9Okerman 17
01C0106636 9Demetza
01C0106637 9Jubilei 120
01C0106638 9Mv 18-2000 (Martonvasar)
01C0106640 9Arynel 2222
01C0106642 9Gloria
01C0106643 9Gruia
01C0106651 9Azametly 95
01C0106653 9Yuzhnaya 12
01C0106654 9Ak-Dan
01C0106655 9Kairak
01C0106657 9Durdona
01C0106674 9Orenburgskaya 267
01C0106675 9Orenburgskaya 271
01C0106682 9Paulus
01C0106688 9Kolumbiya
01C0106689 9Kuyalnik
01C0106692 9Podolyanka
01C0106693 9Povaga
01C0106694 9Kharkivska 105
01C0106695 9Khersonska bezosta
01C0106696 9Kopylivchanka
01C0106701 9Velta
01C0106715 9Dart
01C0106718 9Levendis
01C0106723 9RU 12-04
01C0106724 9RU 16-04