Details for: 09L0505182, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Blue Lake Bush'