Details for: 09L0505806, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Sacharnaja 116'