Details for: 09L0505811, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Saitre Nain'