Details for: 13T0500117, Trifolium rubens L., HRVISTRA 190/02