Details for: 09L0505301, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Dvojita Holandska Princezna'