Accessions evaluated for:

050 LODGING - RESISTANCE in study 2012 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production

Accession050 LODGING - RESISTANCE Plant NameObservation details
01C0100008 3Radosinska Karola
01C0100073 3Hodoninska universalni
01C0100110 3Kostomlatska sametka
01C0106708 3Lontovska
01C0100004 4Chlumecka 12
01C0100018 4Ceska presivka
01C0100019 4Postoloprtska presivka
01C0100051 4Detenicka 5
01C0100058 4Dobrovicka presivka P 2
01C0100059 4Dobrovicka cervena 19
01C0100064 4Dregerova Ida
01C0100076 4Hodoninska osinatka
01C0100115 4Moravska hneda
01C0100118 4Non plus ultra II
01C0100122 4Pavlovicka cervena vouska
01C0100123 4Presivka Cerveny Oujezd
01C0100124 4Cervena perla
01C0100128 4Postoloprtska presivka 19
01C0100131 4Pruhonicka jubilejni presivka
01C0100132 4Radosinska Dorada
01C0100133 4Radosinska Norma
01C0100134 4Radosinska polorana 562
01C0100139 4Ruska cervenozrnna
01C0100149 4Selecty Z V b
01C0100153 4Sklienka
01C0100157 4Hofmannova Sudetska
01C0100160 4Valticka osinata B
01C0100162 4Visnovska hustoklasa osinatka
01C0100167 4Zidlochovicka Imperial
01C0100175 4Kasticka 80/47
01C0100435 4Perla presivka
01C0105718 4Diosecka NR
01C0105719 4Diosecka 1013
01C0106481 4Moravska beloklasa
01C0106702 4Dregerova presivka
01C0106707 4Radosinska
01C0106739 4Ratborska Heineho Teverson
01C0100012 5Slovenska 777
01C0100013 5Stupicka Bastard
01C0100045 5Bucianska cervenoklasa
01C0100048 5Bucianska 202
01C0100049 5Bucianska 316
01C0100063 5Bucianska 16/438
01C0100066 5Dregerova puvodni 126
01C0100107 5Kelcanska Secalo-bastard
01C0100109 5Kelcanska osinatka
01C0100111 5Kosutska
01C0100112 5Liblicka cervenka
01C0100114 5Moravia hnedoklasa
01C0100125 5Prerovska Alba
01C0100135 5Radosinska rana 594
01C0100138 5Rokycanska sametka
01C0100140 5Ruska genealogicka belka
01C0100143 5Sandomierka
01C0100148 5Selecty V 111
01C0100158 5Muelerova Sumavska
01C0100159 5Trebisovska 76
01C0100163 5Vouska z Tremosnice
01C0100168 5Zidlochovicka jubilejni osinata (I)
01C0100169 5Zidlochovicka osinata km. 17
01C0100172 5Kasticka 56/47
01C0100174 5Kasticka 79/47
01C0100217 5Zora
01C0105816 5v. Tschermaks brauner Moravia
01C0106484 5Zborovicka genealogicka Belka
01C0106704 5Weisser Moravia
01C0100001 6Dobrovicka 10
01C0100005 6Kasticka bezosinna
01C0100009 6Slovenska B
01C0100010 6Slovenska intenzivna
01C0100011 6Slovenska 200
01C0100014 6Viglasska
01C0100016 6Zidlochovicka holice (II)
01C0100017 6Zidlochovicka osinatka
01C0100041 6Cejcska A 1/54
01C0100042 6Bila od Dukovan
01C0100044 6Boleslavska vouska
01C0100046 6Bucianska V.T. 16
01C0100047 6Bucianska 106
01C0100050 6Staroveska CA
01C0100052 6Detenicka cervena N 11
01C0100053 6Detenicka cervena vouska
01C0100056 6Dobrovicka cervena B
01C0100062 6Dregerova B I/22
01C0100065 6Dregerova Sg
01C0100067 6Elity O.P. 58
01C0100068 6Elity O.P. 3/9
01C0100069 6Hanacka osinata
01C0100070 6Hanacka belka
01C0100072 6Hladka 33
01C0100074 6Hodoninska 193/46
01C0100075 6Pavlovicka 198
01C0100077 6Horicka zimka
01C0100102 6Jinonicka
01C0100104 6Kasticka bila km. 100
01C0100105 6Kasticka presivka km. 12
01C0100106 6Kasticka 58/50
01C0100108 6Kelcanska holice
01C0100113 6Mandelikova Ratborska Mara
01C0100116 6Nebojska
01C0100119 6Nova Diakovska
01C0100120 6Novodvorska Volha
01C0100121 6Olomoucka 44
01C0100126 6Zidlochovicka podhorka beloklasa
01C0100127 6Postoloprtska presivka 15
01C0100145 6Selecty cervena vouska
01C0100146 6Selecty P. 613/42
01C0100147 6Selecty presivka S 205
01C0100150 6Selecty Z III
01C0100152 6Semcicka 8
01C0100154 6Slapska vouska
01C0100155 6Slovenska 2
01C0100156 6Slovenska 1784
01C0100161 6Viglasska cervenoklasa
01C0100165 6Zemka ruska
01C0100170 6Zidlochovicka jubilejni osinata (II)
01C0100178 6Bucianska 316/515
01C0100180 6Novy zivot
01C0100181 6Detenicka hladka
01C0100196 6Branisovicka II/43
01C0100197 6Calovska
01C0100199 6Vrakunska
01C0100200 6Branisovicka I/48
01C0100201 6Branisovicka III/38
01C0100205 6Salska
01C0100206 6Balvanska
01C0100207 6Dobrovicka 21
01C0100208 6Dobrovicka 23
01C0100495 6Tschermaks Non plus ultra
01C0105717 6Diosecka 85-6
01C0106703 6Non plus ultra
01C0106706 6Perbete
01C0106740 6Olesenska
01C0100007 7Pyselka
01C0100043 7Boleslavska belka
01C0100054 7Detenicka N 1827
01C0100060 7Dregerova BB
01C0100061 7Dregerova BB Sg
01C0100071 7Kralicka hustoklasa
01C0100141 7Staroveska SA
01C0100144 7Sativy 952/37
01C0100164 7Zborovicka hustoklasa F I
01C0100173 7Kasticka 60/47
01C0100177 7Kasticka 96/47
01C0100184 7Iva
01C0100187 7Samorinska
01C0100202 7Dobrovicka 7
01C0100002 8Hodoninska holice
01C0100015 8Visnovska hustoklasa
01C0100055 8Detenicka Zora
01C0100078 8Hospodar bezosinna (I)
01C0100137 8Ratborska Maja
01C0100166 8Zidlochovicka bezosinna km. 12
01C0100176 8Kasticka 88/47
01C0100182 8Detenicka NZ
01C0100185 8Diana I
01C0100186 8Detenicka DZ
01C0100204 8Diana II
01C0100216 8Draga II
01C0100219 8Cejcska D III
01C0100222 8Dobrovicka 25
01C0100230 8Lena
01C0100232 8Slapska HC
01C0100237 8Amika
01C0100262 8Solaris
01C0100349 8Simona
01C0100380 8Asta
01C0100381 8Mona
01C0100485 8Alana
01C0105385 8Bety
01C0100020 9Branka
01C0100022 9Vlada
01C0100024 9Ilona
01C0100188 9Sparta
01C0100195 9Draga
01C0100203 9Oska
01C0100250 9Hela
01C0100251 9Vala
01C0100253 9Odra
01C0100257 9Kosutka
01C0100259 9Mirela
01C0100261 9Istra
01C0100270 9Juna
01C0100277 9Butin
01C0100278 9Iris
01C0100280 9Viginta
01C0100281 9Roxana
01C0100285 9Hana
01C0100287 9Mara
01C0100294 9Danubia
01C0100296 9Agra
01C0100300 9Sabina
01C0100301 9Selekta
01C0100309 9Zdar
01C0100314 9Sofia
01C0100318 9Blava
01C0100319 9Vega
01C0100320 9Torysa
01C0100352 9Alma
01C0100361 9Senta
01C0100366 9Bruta
01C0100373 9Barbara
01C0100376 9Rexia
01C0100377 9Sida
01C0100406 9Boka
01C0100413 9Ina
01C0100415 9Rada
01C0100417 9Sana
01C0100418 9Solida
01C0100419 9Astella
01C0100421 9Samara
01C0100429 9Alka
01C0100430 9Bona
01C0100433 9Dobrovicka 28
01C0100434 9Livia
01C0100441 9Brea
01C0100442 9Bruneta
01C0100492 9Saskia
01C0105380 9Klea
01C0105383 9Nela
01C0105389 9Malvina
01C0105395 9Solara
01C0105396 9Sarka
01C0105397 9Pavlina
01C0105591 9Niagara
01C0105610 9Vlasta
01C0105841 9Banquet
01C0105847 9Sulamit
01C0105848 9Svitava
01C0106360 9Venistar
01C0106534 9Mladka
01C0106535 9Rheia
01C0106551 9Meritto
01C0106564 9Malyska
01C0106618 9Eva
01C0106619 9Vanda
01C0106676 9Balada
01C0106677 9Zerda
01C0106700 9Arida
01C0106701 9Velta
01C0106751 9Evelina
01C0106797 9Simila
01C0106798 9Etela
01C0106799 9Ines
01C0106867 9Raduza
01C0106920 9Chrudimka
01C0106922 9Penalta
01C0106924 9Bohemia
01C0106926 9Baletka
01C0106927 9Bakfis
01C0106930 9Sultan
01C0106934 9Sakura
01C0106979 9Verita
01C0106980 9Bonita
01C0106981 9Petrana
01C0107019 9Stanislava
01C0107036 9Kondor
01C0107044 9Veldava
01C0107045 9Markola
01C0107075 9Pavlina
01C0107076 9Viador
01C0107077 9Ignis
01C0107085 9Axis
01C0107086 9Armelis
01C0107135 9Auburn
01C0107192 9Barma