Accessions evaluated for:

010 LEAF - FLAG -LENGTH in study 2006 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production

Accession010 LEAF - FLAG -LENGTH Plant NameObservation details
01C0106723 2RU 12-04
01C0106669 3Hokushin
01C0106724 3RU 16-04
01C0106588 4Vesta
01C0106624 4Caphorn
01C0106628 4Hattrick
01C0106629 4Compliment
01C0106637 4Jubilei 120
01C0106640 4Arynel 2222
01C0106641 4Trawaga 54-39-01
01C0106642 4Gloria
01C0106646 4Nupa
01C0106647 4Krasota
01C0106650 4Spalakh
01C0106652 4D-10-65 Egemen
01C0106655 4Kairak
01C0106656 4Eritrospermum 13
01C0106661 4Bai Nong 65
01C0106663 4Henong 87154
01C0106665 4Lu Mai 22
01C0106667 4Yan Fu 188
01C0106676 4Balada
01C0106677 4Zerda
01C0106678 4GK Heja
01C0106679 4GK Hollo
01C0106680 4Bonitus
01C0106681 4Lupus
01C0106683 4Saturnus
01C0106686 4Dnipriana
01C0106688 4Kolumbiya
01C0106689 4Kuyalnik
01C0106692 4Podolyanka
01C0106695 4Khersonska bezosta
01C0106698 4Kyivska 8
01C0106711 4T. aestivum..(Jerevan)
01C0106715 4Dart
01C0106716 4Napier
01C0106717 4Option
01C0106718 4Levendis
01C0106719 4SW Tataros
01C0106625 5Cubus
01C0106626 5Hedvika
01C0106635 5Kapka-I.P.
01C0106636 5Demetza
01C0106639 5Mv Verbunkos
01C0106644 5Delta
01C0106645 5Russa
01C0106648 5Dosvid
01C0106649 5Dalnitskaya
01C0106651 5Azametly 95
01C0106653 5Yuzhnaya 12
01C0106654 5Ak-Dan
01C0106657 5Durdona
01C0106659 5Bayaut-1
01C0106662 5Xu 9255
01C0106666 5924142
01C0106671 5Tarasovskaya 89
01C0106674 5Orenburgskaya 267
01C0106682 5Paulus
01C0106687 5Elegia
01C0106690 5Panna
01C0106693 5Povaga
01C0106696 5Kopylivchanka
01C0106699 5Nagoroda odeska
01C0106700 5Arida
01C0106701 5Velta
01C0106702 5Dregerova presivka
01C0106703 5Non plus ultra
01C0106705 5Hatvani 123
01C0106708 5Lontovska
01C0106714 5Consort
01C0106720 5RU 1-04
01C0106721 5RU 8-04
01C0106722 5RU 9-04
01C0106623 6Akteur
01C0106627 6Titlis
01C0106630 6Chabla
01C0106632 6Okerman 17
01C0106633 6Menderowa Rouge
01C0106634 6Martondur 3
01C0106638 6Mv 18-2000 (Martonvasar)
01C0106643 6Gruia
01C0106658 6Tamara-01
01C0106660 6Bonito-27
01C0106664 6936098
01C0106668 6Zhong Mai 9
01C0106672 6Rada
01C0106673 6Dache
01C0106675 6Orenburgskaya 271
01C0106685 6Bilotserkivska Napivkarlykova
01C0106691 6Perlyna odeska
01C0106694 6Kharkivska 105
01C0106697 6Kryzhynka
01C0106704 6Weisser Moravia
01C0106707 6Radosinska
01C0106710 6T. aestivum..(Jerevan)
01C0106713 6Yukon
01C0106725 6Black Knight
01C0106631 7Dobrudja 2
01C0106670 7Khutoryanka
01C0106684 7Argonavt
01C0106706 7Perbete
01C0106709 7Szekacs 266
01C0106712 7Selyemdur
01C0106726 7Ceralio